วาระ

วาระ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ชิ้นที่ 1-10

วันนี้เข้าช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการอบรมและประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้) เรื่อง "คิดต่าง สร้างสรรค์ ทันโลก" วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
วันนี้จะเป็นการคัดเลือกผลงานผลิตภัณฑ์ (จำนวน5ชิ้น)โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาตใต้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์
นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์
นางสาวโสรยา สิทธิเชร
รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น