วาระ

วาระ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ชิ้นที่ 11-20

เข้าสู่ช่วงบ่าย พรีเซนต์ผลงานชิ้นต่อไป


นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์
นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์
นางสาวโสรยา สิทธิเชร
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น