วาระ

วาระ

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชุมทีวีดิจิตอล 15 กรกฎาคม 2556

เสวนา ทีวี-วิทยุระบบดิจิตอลกับเส้นทางสู่สื่อสาธารณะระดับชุมชน(ใต้บน)วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 
   ห้องประชุมบุษบง ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น