วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า


           เวลา 15.30  น. คุณ นรินทร์ พสุนธธารรม ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านลิขสิทธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้บรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า  " กรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามให้ท่านได้ใช้สิ่งที่มี หรือสิ่งใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสินค้า ให้จดในเรื่อง  ของลิขสิทธิ์ เพราะถ้าท่านศึกษาและมุ่งมั่นเรื่องนี้จริงท่านจะทราบว่ามันสำคัญมาก 

ความคิด ความตั้งใจ ของๆเราจะไม่ศูลย์ปล่าว " 
                                                                                 คุณนรินทร์ พสุนธธารรม 

หลังจากนั้น ผศ.จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และขอบคุณคณะวิทยากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กล่าวปิดงานอบรมขั้นต้น เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญาไทยและทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ 
นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์ 

นางสาวนัฏฏินันท์ กลั่นนุรักษ์ 
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น