วาระ

วาระ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                       

 วันนี้ 26 กรกฎาคม 2556 ช่วงบ่าย หลังรับประทานอาหาร คุณอมร คงปรีชา  นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง
" การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า " ณ. ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
นักวิชาการอุตสหกรรม 8ว  กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม คุณพฤกษชาติ ชีวะโอสถ 
คิดต่าง สร้างสรรค์ ทันโลก  กับหัวข้อ  "คิดเพื่ออนาคต"

" ให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า อะไรที่ทำได้ และ อะไรบ้างที่ทำไปแล้วจะไม่ผ่าน การที่ออกแบบควรให้ คนพิการ คนชรา เด็ก เข้าใจได้ในทางเดียวกัน ในเรื่องของหลักทั่วไปที่ใช้คือเพื่ออำนวยความสะดวก จับง่าย อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีตัวอักษรกำกับ หรือสิ่งอื่นเพื่อแยกแยะชนิดของสินค้า เช่น แชมพู และ คอนดิชั่นเนอร์ ที่อาจจะคล้ายคลึงกัน แต่มีวิธีการออกแบบให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน"  

" การคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่อย่ากลัวที่จะพบกับความผิดพลาด การผิดแล้วต้องแก้ อยากสร้างสิ่งใหม่อยากขายได้ต้องกล้าคิด ผิดไม่เป็นไร  เพราะ Albert Einstein กล่าวไว้ว่า The only sure way to avoid making mistakes is to have no new ideas  วิธีการเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการทำผิดพลากคือไม่ต้องมีความคิดใหม่อะไรเลย "

      
                                                                                               คุณพฤกษชาติ ชีวะโอสถ                    


นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์ 
นางสาวนัฏฏินันท์ กลั่นนุรักษ์ 
รายงาน                                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น