วาระ

วาระ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                        "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยและทรัพย์สินทางปัญญา"
                                    ณ.ห้องคอนเวชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
         

           วันนี้  (วันเสาร์ที่ 13กรกฏาคม 2556 ) เวลา 08.00 ทางคณะผู้จัดอบรมโครงการได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกีียรติ ผู้สนใจ และคณะนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน กล่าวทักทายต้อนรับโดยคุณวชิรวิทย์ บัวขาว รับหน้าที่พิธีกรและคุณมนกาจ สิงห์พันธ์ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการและกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายทรงพล สวาสดิ์ธรรมและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดงานเวลา 09.00 น. 

"ยกระดับเรื่องรายได้ ยกระดับเรื่องผลิตภัณฑ์ต้องเริ่มจากการจุดประกายนวัตกรรมจากคนปักษ์ใต้ ''
  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม 

              จากนั้น ดร.สมปอง รักษาธรรม ได้แสดงวิสัยทัสน์เกี่ยวกับ"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย และทรัพย์สินทางปัญญา" 

"ถ้าท่านอยากให้นครศรีธรรมราชเป็นจุดสนใจ สิ่งที่ท่านต้องเปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือนวัตกรรมการใช้ชีวิตของคนนครฯ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าก็คือนวัตกรรม หากท่านได้รับข้อมูลการอบรมครั้งนี้แล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปขับเคลื่อนต่อ  ถือว่ากิจกรรมวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่จะนำเราไปขับเคลื่อนจังหวัดนครฯต่อไป "  ดร.สมปอง รักษาธรรม                    เวลา  09.30 น. นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวบรรยายในห้อข้อ ''การนำทรัพย์สินทางปัญญาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ "
'' สิ่งสำคัญบางทีท่านมีอยู่แล้วแต่ท่านไม่ได้รวบรวม จัดการให้ดี หรือลืม หมดอายุการคุ้มครองทำให้ท่านเสียสิทธิ ทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นควรจะเป็นของท่าน ทำให้เกิดปัญหาในภายหลังและต้องศึกษาเงื่อนไข เพื่อประโยชน์ของตัวเอง '' นายนรินทร์ พสุนธราธรรม  กล่าวไว้ในการอบรบภาคเช้า 


ภาคที่หนึ่ง

นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์ 
นางสาวนัฎฏินันท์ กลั่นนุรักษ์ 
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น