วาระ

วาระ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เสร็จภาระกิจ

โครงการอบรมและประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า(ภาคใต้)ได้เสร็จสิ้นลง

นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์
นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์
นางสาวโสรยา สิทธิเชร
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น