วาระ

วาระ

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหกรรมสานพลังเครือข่ายจากภาคประชาชน

28-30 สิงหาคม 2557
มหกรรมสานพลังเครือข่ายจากภาคประชาชน มีขึ้น ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินเรื่อง “การปฏิรูปกองทุนท้องถิ่น สู่ความเป็นเจ้าของ” ที่ถักทอการรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน สกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกำลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า ๑ + ๑ ๒ แต่เป็น ๑ + ๑ ๒ เรียกว่า “พลังทวีคูณ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานเป็นเครือข่ายย่อมดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปฏิบัติแบบต่างคนต่างทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น