วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แผนธุระกิจ SMEs

ช่วงบ่ายของวันนี้หลังรับประทานอาหารเที่ยง 


นายเมธี ลีละวัฒน์  บรรยายต่อยอด เรื่อง "คิดต่าง สรร้างสรรค์  ทันโลก" แผนธุรกิจ SMEs


         โดย กล่าวว่า  "ผู้ประกอบการที่จะยืนอยุ่ในยุคโลกาภิวัตน์จะมีเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป้นเจ้าของแบร์นโลก กับกลุ่มที่รับจ้างทำงานให้กลุ่มแรก..ที่เหลือ เนื่องจากไม่ได้เกาะเกี่ยวกับดลกาภิวัฒน์ ธุระกิจจะอยู่ได้แบบหัวเดือนชนท้ายเดือนเท่านั้น"
     
           ส่วนทางด้าน คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ต้องมีเพื่อความสำเร็จ มี 10 คุณลักษณะ
                     
                        1.มีทักษะการบริหารธุระกิจ
                        2.มีอุปนิสัยมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
                        3.มีการพัมนาความรู้ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
                        4.มีความเชื่อในความมีโชคของตนเอง
                        5.มีความคิดสร้างสรรค์
                        6.มีทักษะในการจัดการกับผู้คน
                        7.มีความอดทนมุ่งมั่น
                        8.มีจรรยาบรรรในธุรกิจ
                        9.มีความสามรถในการสร้างทีมและภารกิจ
                        10.ทำงานหนัก

       

       
           
     

           ข้อคิด หรือ แนวคิดผู้ประกอบการ คือ ต้องใฝ่รู้ กล้าที่จะลงทุนในคน และต้องคบหากัลยาณมิตร ผู้ประกอบการต้องมีการสร้าง "เครือข่าย" เพราะจะมีการพัฒนาการสัมพันธ์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น "ในเชิง SMEs เพื่อที่จะเสริมประสบการณ์ของเรา โดยเอาข้อได้เปรียบจากผู้อื่น"


นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์
นางสาวสุรัตนา เจริญพงศ์
รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น