วาระ

วาระ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  บรรยายในหัวข้อ " การตลาดยุคใหม่ใครๆก็ทำได้  "และ   " สร้างเรื่องราวเล่าเรื่องแบรนด์  "


"  ลูกค้าไม่ได้สนใจที่ซื้อว่าจะซื้อที่ไหน แต่เขาสนใจว่าเขาสะดวกมั้ย เรื่องโปรฯ ก็เหมือนกัน ยุคนี้เป็นยุคฟังลูกค้าและเอามาเรียนรู้และตอบสนองเอา ต้องฟังว่าปัญหาของเขาคืออะไร "

แนวทางการตลาดยุคใหม่

  • แนวทางที่ 1 ลุ่มหลงในสินค้าอย่างมีสติ  
  • แนวทางที่ 2 รู้ว่าใครเกิดมาเพื่อสิ่งนี้       
  • แนวทางที่ 3 รักลูกค้าพอๆกับรักสินค้า             
  • แนวทางที่ 4 แปรสภาพคุณสมบัติสู่ผลประโยชน์  เพราะลูกค้าไม่ต้องการสินค้าแต่ต้องการผลจากการใช้สินค้่า
  • แนวทางที่ 5 อย่ามองข้ามสื่อดิจิทัล
  • แนวทางที่ 6 เปิดตัวเองสู่สื่อต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                         

นางสาวปัทมาสน์ เพชรกาญจนวัฒน์ 
นางสาวนัฏฏินันท์ กลั่นนุรักษ์ 
รายงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น