วาระ

วาระ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมใหม่ให้อะไรมากกว่าที่คิด

โครงการอบรมและประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า (ภาคใต้)
เรื่อง "คิดต่าง สร้างสรรค์ ทันโลก"
วันที่ 27 กรกฏาคม 2556 เวลา 9.00-12.00
ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


วิทยากร โดย นายเมธี ลีละวัฒน์
หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์ระดับโลกยกระดับสินค้าสู่สากล"


 (นักเศรษฐศาสตร์/ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม)


        เทคโนโลยี สามารถเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจและอายุขัยของมนุษย์ แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในโลกยังห่างไกลและไม่สนใจ


นางสาวสุรัตนา เจริญพงษ์
นางสาวกรรณิการ์ ทศพงศ์
นางสาวโสรยา สิทธิเชร

รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น